درباره «کیسه دوستدار محیط زیست»

---
همه ما در مقابل زمینی که بر آن زیست می کنیم، مسئولیم...
همه ما در مقابل انسانهای رنج دیده ای که بر زمین زیست می کنند، مسئولیم...
همه ما در مقابل کودکانی که به دلایل مختلف از حق کودکی کردن محرومند، مسئولیم...
***
حلقه ای واسط شده ایم بین محیط زیست که این روزها حال و روز خوشی ندارد، از صنعت زدگی زمین و انسانهایی که همین صنعت زدگی و درگیری در زندگی پر هیاهوی شهری غافل شان داشته از شرایط ناگوارشان.
کودکانی را که چراغ قرمزها منبع درآمدشان است و تحصیل علم را به آرزوهایشان سپرده اند، آرزوهایی که شاید مجال پوشیدن لباس واقعیت را نیابد و زنان سرپرست خانواری را که چراغ قرمزهای زندگی مدام بر سر چهار راه های رنجشان خود نمایی می کند، دعوت کردیم تا همگام با هم قدمی برداریم برای نجات محیط زیست مان از وضع اسفباری که هر روز وخیم تر می شود.
کیسه کتانی که مشاهده می کنید، حاصل هنر نمایی این عزیزان است که دعوت ما را پذیرفتند تا هم کودکان با نقش زدن بر این کیسه ها از دام چراغ قرمزها رها شوند و خانه علم مجالی باشد برای تحصیلشان و هم بزرگ بانوانی با دوخت این کیسه ها ، چرخ کج مدار زندگی را آسان تر به پنجه تنهایی شان بچرخانند و نیز محیط زیستی پاکیزه داشته باشیم. از این پس، به همت همه ما، نایلون های کمتری بعد از مصرف در محیط به حال خود رها خواهند شد. اگر هم روزی این حاصل دسترنج کودکان و زنان ایرانی را پس از استهلاک آن مجبور باشید دور بیندازید، نگرانی کمتری داریم، زیرا که تار و پود نخی آن در محیط زیست ما در مدتی بسیار کوتاه به طبیعت باز خواهد گشت؛ حال آنکه نمونه های پلاستیکی گاه سالیان دراز برای بازگشت به طبیعت زمان لازم دارند.
از نقش های روی این کیسه های برایتان بگوییم که موجوداتی هستند در خطر نابودی و پیامی روشن برای همه انسانها. در هر کجا که شما این کیسه را با خود ببرید، فریاد حمایت از این گونه های در خطر و دعوت به یاری شان را با خود حمل خواهید کرد؛ پیام یاری خواهی حیواناتی چون پلنگ ایرانی، لاک پشت پوزه عقابی خلیج فارس، گاندو (تمساح پوزه کوتاه ایرانی) و فک خزری، که تنها به گناه هم سیاره بودن با انسانهایی که محیط زیست را زباله دان صنعت و تکنولوژی خود کرده اند٬ در معرض انقراض قرار دارند. این نقشها یادآورمان می شوند که انسانها تنها ساکنان این کره خاکی نیستند٬ پس خوب است که مجال دهیم تا این سیاره برای دیگر موجوداتی که ساکن آن هستند هم جای خوبی برای زندگی باشد.
---
برای سفارش خرید این کیسه ها، لطفا با خانه علم به شماره 55895759 - 021 تماس بگیرید.
---
لطفا این پیام را به دیگر دوستان خود نیز برسانید.
خانه علم دروازه غار تهران - واحد کارآفرینی و کارگاه نقاشی