✅نقاشی و نوشته دو نفر از کودکان دروازه غار برای آتش نشانان فداکار

◀️خیلی سخت است و ناراحت کننده، آتش نشان های عزیز و فداکاری بودند و برای زن و بچه هایشان سخت است، خدا به آنها صبر دهد. خدا کند که معجزه شود و بالای سر بچه های عزیزشان باشد. من آرزو دارم که آتش نشان هایی که زیر آوار هستند زود پیدا شوند یا زنده باشند. خانواده های عزیزشان دل تنگ هستند. ما ایرانیان آرزو داریم کسی که زیر آوار هست پیدا شود و دل بچه های کوچکشان را شاد کند.

◀️وقتی ما انقدر ناراحت هستیم خانواده های عزیزشان چقدر ناراحت هستند و همکار آتش نشان ها که چند سال با هم بودند و ناراحت هستند. ما ایرانیان دعا می کنیم برای آنها که در آوار هستند، ما بچه ها ناراحت و غمگین هستیم.

✅شما هم می توانید به خانه ایرانی دروازه غار بپیوندید:

۰۹۳۹۶۰۰۷۱۷۸


https://goo.gl/0HG5kn

@Darvazeghar