کنسرت گروه آواز ارغوان،کودکان خانه ایرانی دروازه غار

🎭21 اسفند،تالار ایوان شمس،ساعت 20

🎫رزرو: 09380304195 

🌐پرداخت:

https://donate.sosapoverty.org/concert


https://t.me/darvazeghar