امروز به خانه علم ما یه آقای دکتر مهربون اومد تا بچه هارو معاینه کنن جالب اینجا بود که بچه ها عوض اینکه از آقای دکتر بترسن سر اینکه زودتر معاینه بشن با هم در حال رقابت بودن.آخر سر بچه ها با آقای دکتر عکس یادگاری گرفتن و کلی خندیدن...