کنار هم 

از همبستگی گفتند 

و با صمیمیت بزرگ شدند 

در خانه‌ای که از جنس مهر بود...


🔆حالا دیگر کودکان خانه ایرانی دروازه‌غار در کلاس های آموزشی  رشد و پیشرفت خود را میبینند و میخواهند که به دنیا نشان دهند و دیگر کودکان را هم سهیم کنند.


✴شما هم اگر داوطلب حضور در کلاس های آموزشی خانه ایرانی دروازه غار هستید، با ما تماس بگیرید.


〰〰〰〰〰

☎راه های تماس با خانه ایرانی دروازه غار:

09396007178

021-55168401