🎖شروع کلاس آموزش شطرنج به کودکان خانه ایرانی دروازه غار با حضور میترا حجازی پور استادبزرگ شطرنج کشور

🌀حضور مسئولانه و دغدغه مند قهرمانان و اساتید حوزه ورزش در عرصه های اجتماعی و ترویج روحیه پهلوانی  بسیار در پیشگیری و رفع آسیب های اجتماعی بسیار نقش بسزایی خواهد داشت.


https://goo.gl/QYRKOS

@Darvazeghar