🕊🌍در خانه ایرانی دروازه غار کلاس جغرافیا رو ساختیم تا کره ی آبی بزرگمون رو به بچه ها نشون بدیم . شهر ها و کشورا , اقیانوس ها و آبهای این جهان که چقدر بزرگند و تمام این نقطه های رنگی رو بهم وصل کردند . شمال و جنوب و شرق و غرب این جهان رو نام ببریم و در کلاس درس جغرافی تمام قومیت ها را با همبستگی و اتحاد بشناسیم . در خانه ی ایرانی دروازه غار تهران یک اتاق آبی هست که صلح می آموزد 🌟
🌀 شما هم میتوانید در کنار کودکان جغرافیای صلح را آموزش دهید و از قلب آنان مهر و صلح را هم بیاموزید . برای این ترویج داوطلب باشید ☺
☎️شماره های تماس:
0939-6007178
 021-55168401
——————————-

کانال تلگرام:
🏡 @darvazeghar