کودکان کار دروازه غار که خود قربانی پایمال شدن حقوق کودکان هستند

با شعار «کشتار نهنگ ها و دلفین ها را متوقف کنید.»

برای دفاع از حقوق حیوانات کمر همت بسته اند.

---
این کودکان که تحت حمایت خانه علم دروازه غار تهران می باشند، طی اقدامی نمادین با کشیدن نقاشی هایی از رنج نهنگ ها و دلفین ها اعتراض خود را نسبت به کشتار هرساله صدها نهنگ و دلفین در دانمارک اعلام کردند.
این مراسم کشتار جنایتی است که هر ساله در جزیره فارو در دانمارک به مناسبت بلوغ نوجوانان برای ورود به مرحله بزرگسالی قربانیانی جز نهنگ های باهوش و زیبای کالدرون ندارد.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:)