📚✏دانش آموزان ممتاز مدرسه که نیم سال اول تحصیلی را با نمرات خوب پشت سر گذاشتند،و منتظر شروع نیم سال دوم بودند که این امر در گرو گرفتن کارنامه هایشان توسط مدرسه بود.


📌چرا که تمام هزینه‌های مدرسه توسط کمک های مردمی و همین مبلغ شهریه‌های سالانه تامین میشود که در صورت عدم پرداخت آن کارنامه‌ی دانش آموزان در گرو مدرسه بود تا زمان پرداخت کمک‌های نقدی برای فعالیت مدرسه!


 

🔆با تمام سختی های پیش رویشان، سخت کوشیدند که در مسیر تحصیل خوش بدرخشند و پیشرفت کنند. دیروزشان آرزوی رفتن به مدرسه بود و امروز آرزوی سپری کردن سال های تحصیل با موفقیت تا نمونه‌ای شوند برای کودکان دیگر و تلنگری باشند برای ساختاری که در احقاق حق تحصیلی برای همه کودکان غفلت می ورزد.


⭕بیش از هر چیز این کودکان در ساختار آموزش رسمی میبایست حضور و موفقیت‌هایشان در عرصه تحصیل مورد تشویق قرار گیرند. چراکه مسئله ترک تحصیلی کودکان ساکن در محلات حاشیه بعنوان یک چالش میبایست ریشه یابی و پیش گیری شود.〰〰〰〰〰

☎راه های تماس با خانه ایرانی دروازه غار:

09396007178

021-55168401