قابل توجه تمام دوستانی که می خواهند
با خانه علم دروازه غار همکاری داوطلبانه داشته باشند
یا قصد آشنایی بیشتر با ما و فعالیت هامون رو دارند

این هفته پنجشنبه 28 ام، ساعت 14
برای معارفه و پذیرش
در خانه علم دروازه غار منتظرتان هستیم

نشانی:
خیابان مولوی، میدان محمدیه، به سمت چهارراه مولوی، خیابان قاسمی، کوچه عرب دفتر، کوچه عظیم زادگان، کوچه چاوشی، پ10