یکی از بهترین دوستان داوطلب

در حال آموزش نظافت و کوتاه کردن ناخن ها به یکی از کودکان کار

.

.

.


http://www.freeuploadsite.com/uploads/13725376271.jpg