✅ به مناسبت روز جهانی پایان خشونت علیه زنان (بخش نخست)


◀️براساس اعلامیه کمیته مقام زن سازمان ملل در سال 1993، هرگونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر خشونت علیه زنان به واسطه جنس(gender) که باعث بروز صدمات و آسیب های جسمی، جنسی و روانی و رنج و آزار و تهدید علیه آن ها شود که منجر به محرومیت زنان در اجتماع گردد، خشونت تلقی می شود. مفاد این اعلامیه بارها تکرار و اکثر کشورهای جهان حتی ایران نیز آن را امضا کرده و روز 25 نوامبر نیز به عنوان روز جهانی خشونت علیه زنان اعلام گردید.

◀️مصادیق این خشونت عبارت است از:

🔹خشونت های جسمی: کتک زدن – سوزاندن بدن – شکنجه – اسید پاشی و غیره

🔸خشونت های جنسی: از کوچکترین سوء استفاده جنسی چون متلک و ناسزا گفتن،  نگاه نامناسب گرفته تا بالاترین سوء استفاده، که تجاوز است.

🔹خشونت های روانی: بی اعتنایی، توهین، تحقیر، محدودیت  زنان در محیط های خانه و اجتماع و سوء استفاده در محل کار و موسسات آموزشی و . . .

◀️خشونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می شود. 

◀️خشونت خانگی نوع خاصی از خشونت است که در سطح خانواده اعمال می شود. متاسفانه خشونتهای خانگی در بسیاری از موارد توسط زنان گزارش نمی شود. 

◀️زنان در همه دوران زندگی خود ممکن است با خشونت روبه‌رو شوند. علاوه بر همسر، پدر و برادر و حتی فرزندان پسر نیز می‌توانند به زن خشونت روا دارند.

https://goo.gl/qoJdKm

@Darvazeghar