📙 بسیاری از نوجوانان مشغول به کار هستند و بسیاری دیگر به سراغ فعالیت های بدنی و  ورزشی رفته اند. اما در این بین درس و تحصیلات خود را نیز فراموش نکرده اند و به فکر این هستند تا در آینده نیز با ابزار علم و دانش هم به موفقیت های فردی برسند و هم بتوانند برای جامعه خود مفید باشند.

📘📗 برای نوجوانان دروازه غار نیز این امکان فراهم شده است. در حال حاضر دو نفر از نوجوانان، در دومین دوره کلاس های سوادآموزی با یکی از معلم های داوطلب هستند و تعدادی دیگر نیز در دوره های سواد آموزی شرکت دارند .

https://telegram.me/darvazeghar

http://goo.gl/jzNU5c