با افتخار شما رو به دیدن عکس های زیر دعوت می کنیم

...

جدیدترین طرح های کیف های دوستدار محیط زیست

دوخته شده توسط بانوان سرپرست خانوار

چاپ و نقاشی شده توسط کودکان کار خانه علم دروازه غار

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

شماره تماس با خانه علم دروازه غار تهران

جهت خرید یا سفارش کیف های دوستدار محیط زیست:

55895759 و 09124075921 و 09396007178 و 23051110