همراهان گرامی جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع)

خدای را سپاس که
رمضانی دیگر به برکت همراهی شما دوستان
قلب مردمان ۷۰۰۰ خانه فراموش شده روشن شد.

آنجا که نور را با خود
به خانه ای تاریک در گوشه ای از این سرزمین بردید
و خالق لبخندی برای کودکان خاک و رنج شدید
و حضور خداوند را درظلمات زمین تجلی کردید.

شانزدهمین آیین کوچه گردان عاشق نیز به یاری شما به پایان رسید. امید که با هم قدم در مسیری روشن بگذاریم.

هنوز راه بسیاری برای آبادی این زمین باقی مانده است...
ما سرزمینی خواهیم ساخت بدون فقر، بدون درد و بدون تاریکی...

همراهی و بودنتان را در کنار خود را ارج می نهیم
و ورودتان را به خانواده بزرگ جمعیت امام علی تبریک میگوییم.

با ما تماس بگیرید: 
شماره تماس روابط عمومی مرکزی
( ازشنبه تا چهارشنبه از ساعت ده صبح الی پنج بعداز ظهر):
88930816
‫#‏جمعیت_امام_علی‬ 
fb/sosapoverty
in: @imamalisociety
tw: @imamalisociety
gp: /+SosapovertyOrg 
www.sosapoverty.org