ساعت 8:30 صبح شنبه 14 دیماه 1392 امور مالی جمعیت اعلام کرد به مردم بگویید:
" مبلغ آزادی صفر تکمیل شد. لطفا از این لحظه دیگر پولی برای این منظور به حساب واریز نکنید."

اطلاعیه فوری
"هزینه آزادی صفر تکمیل شد."ساعت 8:30 صبح شنبه 14 دیماه 1392 امور مالی جمعیت اعلام کرد به مردم بگویید: "مبلغ آزادی صفر تکمیل شد. لطفا از این لحظه دیگر پولی برای این منظور به حساب واریز نکنید."جمعیت امام علی اعلام کرد: "هزینه آزادی صفر با قطره قطره های عشق مردم ایران زمین تامین شد."
==========
امور مالی جمعیت امام علی ضمن قدردانی از مشارکت مردم نیکوکار سرزمین ایران و خبر تکمیل شدن میزان هزینه آزادی صفر برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام وی، اعلام کرد: «همین امروز پس از بررسی دقیق اطلاعات حساب ها و واریز شدن کلیه مبالغ نقدی نزد نمایندگی های جمعیت برای آزادی صفر به حساب، با اطمینان دقیق از میزان کمک های تحویل گرفته شده توسط جمعیت، گزارش مالی دقیق میزان کمک های اهدایی شما عزیزان منتشر خواهد شد.»
همچنین امور مالی جمعیت امام علی اعلام کرد: «لطفا دیگر برای این منظور به حساب پولی واریز نکنید.»
==========
جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی
با ما تماس بگیرید: 23051110 - 021؛ 
www.sosapoverty.org