📢🔔چنانچه دغدغه های اجتماعی دارید، می خواهید داوطلبانه فعالیت کنید و توانایی های ورزشی دارید، در بخش های زیر می توانید کنار ما باشید:


⚽️🏆مربی فوتبال پسران نونهال

🏆⚽️کمک مربی فوتبال پسران نونهال

⚽️🏆مربی دروازه بانی پسران نونهال


🏆⚽️کمک مربی فوتبال پسران نوجوان

⚽️🏆مربی دروازه بانی پسران نوجوان


◀️مربی بدنسازی

◀️کارشناس تغذیه


✅شما نیز می توانید در کنار کودکان باشید.


📣برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09396007178 و 55168401 تماس بگیرید.

📣 خانه ایرانی دروازه غار، یکی از مراکز جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به کودکان و نوجوانان محله، خدمات آموزشی و مددکاری ارائه می دهد.

https://goo.gl/ow7vXd

https://telegram.me/darvazeghar