اعضای جمعیت امام علی، بار دیگر دست در دست یکدیگر جمع خواهیم شد و در محله های حاشیه و معضل خیز شهر به نیایشی از جنس عشق می نشینیم.

شاید امروز بسیاری از محله های شهر و کشورمان در اسارت فقر و اعتیاد باشند، اما دلیلی ندارد که فریاد بیزاری خود را از گوش دیو افیون دریغ کنیم و ایستادگی مان را به رخ این یزید زمان نکشیم..

از یادمان نرود که حسین و یارانش یک بار در کربلا جان سپردند و تا امروز با پیامشان جاویدند. "نیایش عاشقان" فرصتی است برای به یادگار گذاشتن پیامی بزرگ. پیامی که سال ها پس از ما نیز زنده خواهد بود.

آری! حتی در اسارت هم می توان آزاد بود!

پس در محله ای که از اعتیاد و فقر به سوگ سیاه نشسته، برای نیایشی سپید، گرد هم می آییم...

به امید خدا، این همبستگی، آغاز تغییری پر برکت خواهد بود.

http://www.freeuploadsite.com/uploads/13717525971.jpg

(نیایش عاشقان - محله شوش - سال91 )

---
زمان: جمعه، 31 خردادماه 1392 ساعت 19 («صلاه عشق» نماز اول وقت مغرب و عشا در کنار کودکان تنهای شرق شهر)
مکان: خاکسفید تهران
محل قرار: ساعت 19 خانه علم خاکسفید تهران؛ تهرانپارس، بین فلکه سوم و چهارم، خیابان 212 شرقی (واثقی)، تقاطع خیابان 137 و 212، پلاک 117