شاید امروز بسیاری از محله های شهر و کشورمان
در اسارت فقر و اعتیاد باشند
اما دلیلی ندارد که فریاد بیزاری خود را از گوش دیو افیون دریغ کنیم
و ایستادگی مان را به رُخ این یزید زمان نکشیم...
آری! حتی در اسارت هم می توان آزاد بود.

از این رو، در محله ای که از اعتیاد و فقر به سوگ سیاه نشسته
در خانه ای که منبع عشق و نور است
برای نیایشی سپید، گرد هم می آییم.
..
این هم بستگی، آغاز تغییری پر برکت خواهد بود.
از یادمان نرود که حسین و یارانش یک بار در کربلا جان سپردند
و تا امروز با پیامشان جاویدند.
"نیایش عاشقان" فرصتی است برای به یادگار گذاشتن پیامی بزرگ
پیامی که سال ها پس از ما نیز زنده خواهد بود
.
.
.
وعده دیدار: پنجشنبه 8آبان ماه ساعت 18
خانه علم دروازه غار
...
جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع)
جمعیت دانشجویان در برابر فقر
.
.
.
نشانی خانه علم دروازه غار
تهران - مترو مولوی - به سمت چهار راه مولوی
کوچه قاسمی - کوچه عرب دفتر - کوچه عظیم زادگان
کوچه چاووشی - پلاک 10
تلفن: 55168401 - 021