چهاردهمین خانه ایرانی جمعیت امام علی (ع) اینبار در محله لب خط خیابان شوش تهران راه اندازی شده است.

در این محله تاکنون 100 کودک کار و خیابان محروم از تحصیل شناسایی شده است که قرار است این مرکز به ارائه خدمات امدادی آموزشی و فرهنگی به آنان بپردازد.
محل این خانه استیجاری است و کلیه هزینه های آن از طریق کمک های مردمی تامین می شود.
اعضای گرداننده این خانه همگی نیروهای داوطلب دانشجویی و مردمی هستند.
این خانه در همین هفته در مراسمی رسمی افتتاح خواهد شد و در حال حاضر برنامه های آماده سازی آن در دست انجام است.
============
جمعیت دانشجویی امام علی- علیه السلام
با ما تماس بگیرید: 23051110 - 021
www.sosapoverty.org
.
.
.