نوید کوچولوی دروازه غار داره آروم برامون یه نقاشی میکشه...

لطفا زیاد سر و صدا نکنید آخه ممکنه حواسش پرت بشه!