🎊به مناسبت #روزجهانی_داوطلب
بخشی از نوشته های داوطلبان خانه ایرانی دروازه غار:


✳️ داوطلب که باشی، تنها سود و زیان شخصی شرط نیست،به جای منفعل بودن فعال میشی برای تغییر حال و اوضاع بد به خوب.به جای صرفا داشتن ها، هویت یک فرد به بودنی غنی همراه با امیدواری تغییر میکنه، چون شالوده داوطلب بودن شراکت در ایجاد و ساخت پویاست.

✳️ من یک داوطلبم
‏یعنی اراده کرده‌ام که بی تفاوت نباشم
‏انتخاب کرده‌ام که در بالا و پایین زندگی‌م دست و پا نزنم
‏انتخاب کرده‌ام که کودکان معصوم سرزمینم حق زندگی، شادی و فرصت کودکی کردن داشته باشند
‏من یک معلمم
‏یک دانشجو
‏یک عضو از جامعه
‏من یک داوطلبم

✳️ داوطلب بودن تلفیقی از عشق و آگاهیه.
‏درست جایی که بواقع "من" ها  تبدیل به "ما" میشه... "ما"یی استوار و قوی که خیلی کارها میتونه بکنه...

✳️#داوطلب ⁩ بودن یعنی انتخاب آگاهانه یک مسیر برای زندگی
‏انتخاب آگاهانه بین یک زندگی اجباریِ پراز روزمرگی 
‏و یا یک زندگی حقیقی همراه با شادی و غم انسانی
 ⁩
✳️فعالیت داوطلبانه میتونه آدمها رو کنار هم قرار بده، فکرها رو بهم نزدیک کنه و اندیشه و کردار آدمها رو از مسایل فردی به سمت توسعه جمعى سوق بده و در نهایت به همبستگی اجتماعی و مدنی برسونه
‏چیزی که بشدت جامعه امروز ما به اون نیاز داره.

✳️اینکه روزگاری‌رو سپری می‌کنیم که در اون پول حرف اول رو می‌زنه و آدمها حتی در قبال پولی که دریافت می‌کنند فاقد تعهد و مسئولیت‌پذیری هستند، چه غنیمتی بیشتر از این که توسط آدمهایی احاطه بشی که در ازای هیچ مادی، هرجور مسئولیت اجتماعی برای پیشرفت کشورشون رو قبول می‌کنن.

✳️لذت بخش ترین حسی که میتونیم تجربه کنیم اینکه شاهدِ خوشحالی کودکانمان در جای جای سرزمینمون  باشیم ، لذت بخش تر اینکه بدونیم خودمون حس خوبو ساختیم‌.

✳️ داوطلب بودن یعنی به کاری که میکنی دل ببندی
مهم اینه وقتی داری کار میکنی از لبخند دیگران دلت قرص شه
که امیدی هست هنوز
که لبخندی هست هنوز
که دنیا بینهایت کوچیکه
داوطلب شو
دل ببند
متعهد شو
 
~~~~~~~

💠شما هم میتوانید در کنار کودکان خانه ایرانی ‌دروازه غار بعنوان یک عضو داوطلب فعالیت داشته باشید🙏🏻

🔻🔻🔻🔻

☎️راه های تماس با خانه ایرانی دروازه غار:
09396007178
021-5516840

کانال تلگرام:
🏡 @darvazeghar