خانه ایرانی دروازه غار برگزار می کند:

🍀☘به مناسبت 21 تیر، روز نه به کیسه پلاستیکی ☘🍀

از 21 تیر به مدت یک هفته کیسه های سبزین دست را با ارسال رایگان دریافت کنید!

instagram.com/sabzindast

https://telegram.me/darvazeghar