بی نهایت است استعداد و انگیزه هایشان برای ساخت آینده ای به دور از هر تیرگی ...

در این تیم کودکی اصل است و کودکانه هایش، حال با هر قومیت و ملیت، چه خوب است رسم دوستی و همدلیشان در این مستطیل سبز ... 

ستیز و تفرقه ای نخواهد ماند اگر آیین صلح کودکان را بر خود خوانیم.

برای بازدید و اعلام آمادگی جهت همکاری داوطلبانه در خانه علم دروازه غار، هر پنجشنبه ساعت 13 منتظرتان هستیم.

تلفن جهت هماهنگی: 02155168401- 09396007178

به کانال تلگرام خانه ایرانی دروازه غار بپیوندید:

http://www.telegram.me/darvazeghar