::::::نمایش "هفتمین برخون خوان رستم"::::::::::
 ===============================
چهارشنبه 18 شهریور ساعت 18
پنجشنبه 19 شهریور ساعت 18
جمعه 20 شهریور ساعت 18
به دلیل محدودیت تعداد ، جهت رزرو اجرا با شماره 9159 082 0935 تماس بگیرید.
 =========================================
 ===لطفا با دوستانمان به اشتراک بگذاریم===
 (تماشای این نمایش، همانند یک کارگاه مددکاری، شما را با حقایق زیرپوست شهر در زندگی هر روز کودکان آسیب دیده ساکن محله های حاشیه و نحوه نگاه و رفتار با کودکان کار آشنا می کند.)