نمایشگاه نقاشی کودکان کار تحت پوشش خانه علم دروازه غار تهران، در خانه هنر جمعیت برپا می باشد. برای بازدید از این نمایشگاه می توانید با شماره 09350829159 تماس بگیرید.
این نمایشگاه شامل 30 تابلوی نقاشی به ابعاد کاغذ A4 می باشد که توسط کودکان تحت پوشش به صورت آزاد کشیده شده است. کودکان از خلاقیت خود برای نقاشی با آبرنگ، مدادرنگی و گواش استفاده کرده اند.
---
کلیه تابلوهای این نمایشگاه به نفع کودکان کار تحت پوشش به فروش می رسد.