این نمایشگاه برای کودکان خانه علم دروازه غار از جمعیت دانشجویی مردمی امام علی ( ع ) برگزار می گردد.


آدرس شهرک غرب. فاز 2. خیایان هرمزان. برج هرمزان ( برج 11 ) سالن اجتماعات
تاریخ 2/8/91 . ساعت 9 صبح تا 8 شب