کودکی اش از دست رفته و حالا تمام روزهای از دست رفته اش را در قابی خلاصه می کند تا احساس غریبش را تماشا کنیم و به یاد آوریم که ما، رویای خیلی ها را زندگی می کنیم...


https://telegram.me/darvazeghar