خانه ایرانی درمان به مکان جدید منتقل شد.

آدرس جدید: خ طوس- خ قصرالدشت نرسیده به خ خوش- ک تابران- پ 2-
شماره تماس: 02166876842

اگر پزشک، دندانپزشک، پرستار و... هستید، شما هم می توانید
داوطلب فعال در این خانه باشید.