در پی برگزاری سلسله جلساتی بین تیم های فعال در خانه های ایرانی و علم جمعیت امام علی (ع) که اولین جلسه آن در 21 بهمن ماه امسال(1390) در خانه ی علم خاکسفید برگزار شد، مقرر شد که چارت سازمانی خانه های علم تهیه و منتشر شود. علاوه بر این تیم های تفریحات محله ی ورامین و مجله ی خانه ایرانی مولوی بنا شد که به صورت سراسری و با مخاطبی شامل تمام کودکان تحت پوشش جمعیت در تهران فعالیت کنند.
صورتجلسه ی این جلسه که به قطع تاثیر مناسبی در شرایط خانه های علم خواهد داشت در اولین فرصت منتشر خواهد شد.
منبع: وبلاگ خانه علم خاکسفید تهران