به نام خدا
از کودک کار این سرزمین به همه ی وجدان های آگاه
من همایونم
یاسینم
محمدم
من کودکم
و هرروز،از صبحی زود تا بعدازظهری تکراری،بازی میکنم و بارها و بارها در این بازی سوخته ام!
من مجبور به بازی ام!
من با جانم بازی میکنم!


من در کوره ی شیشه پزی، در بین مذابهای شیشه با جانم بازی میکنم.دست و پای سوخته ی من گواه بازی های داغ من است!
و تو دیگر از آرزوهایم مپرس
که لبان من سالهاست لبخندی سرد از این معنی به دوش میکشد
از همان سالها که پدر رفت 
از همان روزها که فهمیدم درس خواندن دیگر برایم رویایی غریب است
از همان زمان که برادرم،تنها نان آور خانه به زندان افتاد
از همان سالها که مادرم مریض شد
وقتم را بیش از این نگیر
آرزویی ندارم
اگر تو بدانی،دردهای امروز من آرزوهای برآورده نشده ی دیروزم بوده اند...
-------------------------------
آیین کعبه کریمان: برآورده کردن آرزوهای کودکان محروم و دردمند سرزمینمان در ایام ولادت حضرت علی(ع)
===============
لیست آرزوهای امسال را در لینک زیر در وبسایت ببینید و در صورت تمایل در برآورده کردن آرزوها همراه شوید:
http://kariman.sosapoverty.org/