با اینکه این محل جزو شهرداری شیراز است ولی اصلا اسمی از آن در نقشه هایی که به مسافران نوروزی می دهند، نیامده است.

در محله که می روی اعتیاد بیداد می کند ولی وقتی از کار کودک سوال می کنیم، سکنه محل هم بی خبر هستند.

روحیه ی بچه های زباله گرد که انگار زباله روحشان را سرد کرده خیلی بی روح است و بی خیال حرف می زنند...

بچه ها در این محله کار پخش مواد هم انجام می دهند.

در رستورانها هم کار می کنند و فال فروش هم هستند.

اهالی دو دسته هستند: یک سری ترکهای قشقایی و یک سری افاغنه که بیشترشان حتی کارت هویت هم ندارند.

مشکل اعتیاد و بزه در هر دو قوم بیداد می کند.

اسم دو تا از این بچه ها احسان و خالد بود. دنبال فلز مِ گشتند. منزلشان همانجاها بود و زباله را هم همان نزدیکی یک مغازه وابسته به شهرداری کیلویی 400 تومان از آنها می فروختند.


گزارش کمیته شناسایی جمعیت امام علی
نوروز 1393؛ شیراز؛ قصر قمشه