من زنم... اما فراموش شده ام... خط خورده ام... تنها مانده ام
من زنم... اما نه مرا مادری است که دلگرمیم شود با نگاهی
نه پدری که پشتم به او گرم باشد...
نه همسری که کنارم بایستد در روزهای سخت
نه برادری... نه خواهری... نه دوستی
من حتی خودم را هم ندارم...


فقط می دانم
من
مادر
هستم.

...
فرصتی مغتنم برای سهیم شدن در شادی زنان و مادران بی پناه سرزمینمان
جشن روز مادر
تهرانپارس، چهارشنبه 26 فروردین
.
.
.
اطلاعات بیشتر در
https://www.facebook.com/events/945780728765768

02123051110