معرفت چیه؟؟ قدر شناسی چی؟؟؟ .... عشق رو تا حالا دیدی؟؟؟

معین رو دیدی؟؟

معین امروز یه کلاژ درست کردمیخواست کلاژ رو بده به صاحبکارش تا بزنه به دیوار کارگاه و یه عالمه اسم گفت تا برای یادگاری توش بنویسیم... با نوشتن اسم هرکس تو کلاژش میخواست بهش بگه من میفهم محبتتون رو دمتون گرم من دوستون دارم...... 

آآآآآآآآخ خدااااااااااااا معین اسمِ تورو هم نوشت.........

معین بی دریغ با این همه درد همه رو دوست داره............. تورو دوست داره.....تا لحظه ی آخر دنبال اسم میگشت نکنه یادش بره یکیو ، نکنه کسی از قلم افتاده باشه....... معین اسمِ خانوم نیلوفرشو فراموش نکرد و گفت اسمشو خودم می نویسم......

کجا می خوای یکی مثل معین ات رو پیدا کنی؟؟ به خداااا مَرده..... کجا میخوای پیدا کنی یه همچین مردی رو؟؟؟

ما اسم معین رو کجای کار دستیِ زندگیمون مینویسیم؟؟؟؟