تیم فوتبال پرشین دروازه غار، در مسابقات زیرگروه دسته یک ناحیه شمال شرق تهران شرکت کردند.
این آلبوم عکس، مربوط به بازی تیم ما با باشگاه شهید رجایی است که در نهایت نتیجه رو یک بر صفر واگذار کردیم
 اما
 حس خوبش وقتی بود که موقع برگشتن تو مینی بوس،
 با اینکه باخته بودیم یکی از بچه های شمالی داد زد
"به افتخار بچه های افغان..."
و پشتبندش یکی از بچه های افغان که گفت
"به افتخار بچه های شمالی..."
و هر دو بار همه دست زدند
 و این لحظات مهربانی و رفاقت بچه ها، بیش از صد برد، برای ما ارزشمند بود