⚽️بازی دوستانه بین تیم نوجوانان پرشین دروازه غار و نوجوانان پاس تهران در زمین چمن مصنوعی پاس تهران برگزار شد و در یک بازی زیبا و جوانمردانه دو تیم به تساوی 4 - 4 رسیدند.

🏆این بازیهای دوستانه برای آماده سازی تیم برای مسابقات مقدماتی لیگ پرشین برگزار می شود و نوجوانان خود را در این بازیها محک می زنند.


https://goo.gl/Ea8tQC

@Darvazeghar