برای تشویق تیم پرشین منتظرتان هستیم
مسابقه دوستانه فوتبال (پرشین جمعیت امام علی - برق تهران)
به مناسبت روز جهانی کودک
جمعه 18 مهرماه 1393؛ ساعت 9:30 صبح؛ خیابان شوش؛ خیابان هرندی؛ ورزشگاه هرندی
=========
پرشین نخستین باشگاه رسمی و حرفه ای ویژه کودکان کار و محروم از تحصیل متعلق به جمعیت امام علی می باشد.