از شما دعوت می شود به تماشای اولین مسابقه رسمی تیم فوتبال کودکان کار بیایید.

مسابقه بین تیم فوتبال کودکان کار (پرشین) با تیم فرهنگ در جام رمضان فوتبال محلات تهران
پنجشنبه 3 مرداد 1392؛ ساعت 9:45 صبح
آدرس: خیابان دماوند، ایستگاه پل، مسیل باختر، خیابان گلشندوست، خیابان شهید اینویا، ورزشگاه رافی
حضور برای شما کاملا آزاد است!
---
برای تشویق بچه ها منتظرتون هستیم
خانه علم دروازه غار تهران
جمعیت مستقل امداد دانشجویی مردمی امام علی