صدای خنده هایت که تنها امید و اعتماد را به تصویر می کشید
دوباره و دوباره برایمان به سرایش این سخن نشست
که حیات حقیقی را تنها در لحظه شادی و پیروزی تو می توان درک کرد.

بی نهایت است تصویر بزرگ مردی چون تو که لبریز از استعداد و معصومیتی

آری پسرم...
ما کوچکیان این شهر که تو را در هیاهوی روزمرگی هایمان به فراموشی سپرده بودیم
با خوش درخشیدنت دوباره چراغ راهمان شدی
که به ما بیاموزی که هستی
و انسانیتمان در فراموش کردن معصومیت و حق تو، به نیستی خواهد رفت

پس به رسالتی خوانده شدیم که معلمی چون تو با رنجت به ادا نشستی
تا پایان دهیم به همه انچه که شایسته مقام کودکی نیست.

بار دیگر تیم فوتبال نوجوانان پرشین ( دروازه غار ) خوش درخشید
در مقابل تیم اساتید دانشگاه عمران خواجه نصیر الدین طوسی
با نتیجه 8 بر 5

هم اکنون در بیش از 15 منطقه معضل خیز کشور
این تیم در دو رده نونهالان نوجوانان پسر برقرار است
شما هم کنار ما و بزرگمردان کوچکمان باشید