این مراسم 17 بهمن 1393، در پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار شد
که طی آن به کمک شما مردم مهربان توانستیم
46 میلیون و 265 هزار تومان از مبلغ خرید خانه علم دروازه غار را جمع آوری کنیم.
شرکت محترم ایران کتان هم در این مراسم با ما همراه شدند
و 100 میلیون تومان در خرید خانه علم دروازه غار سهیم شدند
سپاس از شما مردم مهربان
سپاس از شرکت محترم ایران کتان
و سپاس از تک تک کسانی که تشریف آوردند
و در این رویداد نیکو سهیم شدند.

سرکار خانم زهرا رحیمی، مدیر عامل جمعیت امام علی (ع):
خانه علم دروازه غار یکی از سی خانه ایست که برای کودکانِ مجبور به کار و گاه بدون اوراق هویت وفرزندان ِ افغانمان مأمن شده است.
حرکت ما درتقویت بخش پیشگیری، آموزش وغربالگری ها در محله های بسیار محروم پررنگ تر است و هدف ما این است که در نقاطِ نادیده ای که محرومترین هستند گسیل شویم. ما نیاز به خانه های پایداری داریم که بتوانیم پایدار درکنار این کودکان باشیم.خانم محیا واحدی کمال، مسئول خانه علم دروازه غار:
حرکت ما در دروازه غار باهفت سین برکت و کوچه گردان آغاز شد. تا سه سال پیش خانه ای اینچنین که اکنون می بینیم نبودیم.ابتدا اعتماد سازی کردیم میان بچه ها با پیام مهر، در پیام مهر پارکی که پارک نبود-محل جمعِ افیونی ها بود- برای بچه ها حصاربندی کردیم و بچه ها را در پارک دور هم جمع کردیم و یادشان آوردیم که کودکند و شادی حق آنهاست. برای گرفتن شناسنامه برای بچه ها هم تلاشمان را شروع کردیم.
دراین مسیر قدم اولمان جذب کودکان و سپس توانمندسازی کوکان و زنان بود. در سه سال گذشته پنجاه کودک را توانستیم در مدرسه ثبت نام کنیم. پسران دروازه غار توانستند تیم فوتبالی داشته باشند "تیم پرشین " و مستمر و هدفمند تمرین کنند و برای دخترانمان کلاس های شنا و والیبال گذاشتیم. کلاس های نقاشی و سرود و تئاتر و هنرهای تجسمی، در جهت هویت بخشیدن به کودکانمان از دیگر فعالیت هاست. خرید این خانه ازاهداف ما در داشتن ساختارِ فیزیکیِ دائمیست برای همیشه بودن در کنار کودکانمان.
با هربار جابه جاشدن تعدادی از کودکان از ما دور و جدا می شوند و این یعنی تنها شدنشان و بازگشتشان به سوی بزه.
امروز را شروع پیام این کودکان بدانیم. کودکانی که دیگر با قلم و کتاب بیگانه نیستند.کودکانی که دیگر می دانند هویت چیست، شناسنامه چیست.


جناب آقای شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امام علی (ع): 
من شارمین میمندی نژاد ثروت مندترین فرد این مملکتم و ثروتم روح بزرگ کودکانم.
بیش از سه هزار کودک،بیش از صدها کودک ترک اعتیادی.در خرید این خانه سهیم شوید. پولتان را به خیر تبدیل کنید و قِران به قِران پولتان را پیگیری کنید که چه خواهد شد و چه شد .
مینا فرزندم روح مرا به دنیا آورد. کودکی غربت نشین که خواست این خانه ها باشد در خاک سفید و همه جا به خاطر همه میناها
صدایشان باشیم و پیام رسانشان.