این مراسم 17 بهمن 1393، در پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار شد
که طی آن به کمک شما مردم مهربان توانستیم
46 میلیون و 265 هزار تومان از مبلغ خرید خانه علم دروازه غار را جمع آوری کنیم.
شرکت محترم ایران کتان هم در این مراسم با ما همراه شدند
و 100 میلیون تومان در خرید خانه علم دروازه غار سهیم شدند
سپاس از شما مردم مهربان
سپاس از شرکت محترم ایران کتان
و سپاس از تک تک کسانی که تشریف آوردند
و در این رویداد نیکو سهیم شدند.


سرکار خانم مینا زمانیان، مبتکر طرح کودکان بی کتاب و پایه گذار خانه های علم ایرانی با هدف آموزش به کودکان محروم از تحصیل مینا فرزند جمعیت امام علی و مددکار امروز،نماینده جمعیت در شهر قوچان
بعد از مدتی که خانه علم راه افتاد با دنیا صحبت می کردم،می گفت :«آبجی مینا یک خانه امنی داریم»، امیر حسین آمد و به من گفت : «آبجی مینا بلاخره ما می توانیم درس بخوانیم.»
آرزو یک بچه یک مداد بود،این بود که نمی خواهد کار کند.نمی خواهد مواد بفروشد.می خواست درس بخواند، سرود کار کند. ورزشکار شود و...
کجا باید این کار ها را انجام دهد؟ در کدام خانه ؟
آیا در این محله که پر از دود است، پر از مواد فروش است، پر از فحشاست،چنین خانه ای وجود دارد؟
اوایل که اولین خانه را می ساختیم، گفتم خدایا 1 خانه کم است ، دومین خانه را ساختیم
باز گفتم خدایا 2 خانه کم است، سومین خانه را زدند. باز کم بود، می گفتم: خدا کم است، بچه ها منتظرند.
بچه های زیادی هستند که ما در کنار آنها نیستیم. خانه چهارم، پنجم، ششم... تا آنجا امروز بعد از 6 سال 30 خانه در محلات محروم ساخته ایم.
پیش خود می گفتم: خدا شکرگزارت هستم. خدایا انسانهای نیکت را بیشتر کن.
خدایا خانه های پاکت، خانه های مفیدت را بیشتر کن. خانه هایی که در آن جاودانی. خانه هایی که در آن خنده ی کودکان جاریست. خانه هایی که همیشه دعا بچه ها پشتش هست. خانه هایی هست که اگر کودک 24 ساعت گریه می کند در آنجا 1ساعت به شادی می گذراند. خانه ای هست که اگه بیرون از او کار می کشند، در آن فقط برای خودش وقت بگذراند. آری این خانه ها وجود دارند.
خانه هایی که می شود به کمک شما دوستان جاودانه 
گردند.


اجرای سرود توسط کودکان خانه علم دروازه غار 


اجرای مراسم گلریزان و خرید تابلوهای نقاشی کودکان