مراسم افطاری و جشن میلاد امام حسن که در ماه مبارک رمضان در خانه اشتغال دروازه غار برگزار شد و مادران در کنار این سفره روحیه تازه‌ای یافتند و برای برکت و روشن ماندن چراغ این خانه دعا کردند

@Darvazeghar