✳️ لحظات سال تحویل همراه با هزار کودک


⬅️ با ما همراه شوید در پخش زنده اینستاگرام


⬅️ روز دوشنبه ۳۰ اسفند ساعت ۱۳:۴۵ الی ۱۴ (لحظات انتهایی جشن آیین برکت)


🆔 @imamalisociety