با گذشت تنها چند جلسه از شروع به کار خانه اشتغال دروازه غار، مادران با علاقه فراوان توانستند آموزشهای خیاطی را فرا بگیرند و اولین دوخت کیسه های دوستدار محیط زیست در جلسه سوم خیاطی توسط مادری که تاکنون آموزشی ندیده بود، انجام شد.

با این شروع خوب بر این راه استوارتر خواهیم بود که آینده‌ای روشن و پر امید برای مادران و فرزندانی که همواره در رنج بوده‌اند رقم خواهد خورد و دست در دست یکدیگر با نیروی عشق و ایمان تا رسیدن به نور و برکت برای همه مادران رنج دیده، قدم بر می داریم.


اینستاگرام سبزین دست را دنبال کنید.

instagram.com/sabzindast

به کانال خانه ایرانی دروازه غار در تلگرام بپیوندید:

http://www.telegram.me/darvazeghar