در راستای برنامه ریزی جمعیت امام علی 

جهت برگزاری رقابت های فستیوال ورزشی برای دختران تحت پوشش خانه های ایرانی، تیم دختران دروازه غار تمرینات خود را از ابتدای مهرماه آغاز کرد.

این رقابت ها شامل ماده های انفرادی و بازی‌های بومی گروهی است.

 با توجه به پایین بودن سن ازدواج در دختران محلات حاشیه، انتظار می رود که با جذب بازیکنان زیر ده سال که پیش از این امکان حضور در تمرینات والیبال را نداشتند، فرصت بیشتری برای کودکان به جهت هویت گیری از ورزش وجود داشته باشد. 

⛳️ این تمرینات در ابتدا با گرفتن رکوردهای دو، طناب زنی سرعت، طناب زنی استقامت، طناب زنی گروهی، دو سرعت و دو استقامت آغاز گردید.

🎾همچنین در انتهای تمرینات بازی های گروهی نظیر هفت سنگ و داژبال دنبال شدند تا در کنار آمادگی جسمانی، بازیکنان مهارت کار گروهی را نیز کسب کنند.

با توجه به نزدیکی لیگ دو و میدانی جمعیت امام علی، تمرینات دو امدادی و پرتاب نیز به مجموعه فوق اضافه گردید. 

در حال حاضر حدود ۱۰ بازیکن نونهال که در ترکیب تیم والیبال این خانه ایرانی قرار ندارند، به این تمرینات پیوسته اند.

🏆 رقابت های فستیوال ورزشی جمعیت امام علی قرار است در اوایل اسفند ماه سال جاری برگزار شود.

☀️☀️☀️

@darvazeghar