فروشگاه "مینا"
مرکز فروش محصولات کارآفرینی زنان سرپرست خانوار و نوجوانان در معرض آسیب تحت حمایت جمعیت امام علی افتتاح شد.

برای آشنایی با محصولات واحد کارآفرینی جمعیت امام علی به لینک زیر بروید

http://www.sosapoverty.org/Modules/CMS/CMSPages/ShowPage.aspx?MItemID=IlwNIlKTIwaw.

.

.

.