🌿اگر دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر هستید، می توانید در سه روز بازارچه برای دوستان خود عیدی کیسه های پارچه ای سبزین دست را تهیه کنید!

instagram.com/sabzindast

@Darvazeghar