منتظرتان هستیم در جلسه معارفه و پذیرشداوطلبان جدید همکاری با خانه ایرانی دروازه غار جمعیت امام علی.
در این جلسه نیاز به نیرو های مختلف و متعدد برای تیم های زیر میباشد:

📖آموزشی و تحصیلی
🎨هنری  
⚽️ورزشی
🤹🏼‍♀️فوق برنامه
🛍بازاریابی و فروش کیسه های سبزین دست
🔆کلاس چاپ و نقاشی پارچه 

✳️از علاقه مندان دعوت میشود برای همکاری در این زمینه ها روز پنجشنبه در جلسه حضور داشته باشند .

◀️ پنجشنبه ۵ مهرماه، ساعت ۱۳

نشانی:
مترو مولوی، به سمت چهارراه مولوی، کوچه قاسمی
کوچه عظیم زادگان، کوچه چاووشی، پلاک ۱۰

🆔درصورت تشریف فرمایی، نام و تلفن خود را به تلگرام
@DarvazehGhar
۰۹۳۹۶۰۰۷۱۷۸
ارسال نمایید. 

📣لازم به ذکر است جلسه به صورت گروهی برگزار می شود.
لطفاً راس ساعت در خانه علم حضور بهم رسانید.