غربالگری تیم فوتبال پرشین دروازه غار روز جمعه انجام شد. فوتبال پرشین دروازه غار در سه رده سنی، در روزهای سه شنبه و جمعه هرهفته به تمرینات خود ادامه میدهند. 
https://telegram.me/darvazeghar

instagram.com/darvazegharhouse