حالا دیگر خانه ای هم هست به نام خانه علم که در آن کودکانی که تا دیروز از تحصیل محروم بودند و آرزوی رفتن به مدرسه داشتند، به آرزوی شان (داشتن قلم و کاغذ و کیف مدرسه) رسیده اند.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1700323

عکاس: مجتبی حیدری (خبرنگار خبرگزاری مهر )